Pigmentler; boyar maddelerin kromasını oluşturan kimyasallardır. Genelde suda ya hiç çözünmezler ya da çok az çözünürler. Pigmentlerin kendine has; ışık haslığı, ısı kararlılığı, toksisite, dağılımı, opaklığı, pH direnci, boyalayıcılıkları gibi karakteristik özellikleri vardır. Bu özelliklere göre kullanım alanları farklılık gösterirler.

Pigmentler organik ve anorganik olmak üzere çok geniş bir kimyasal ailesini kapsar. Bazı pigmentler tamamen doğal ve zararsızken bazıları aşırı toksik olabilmektedir.