AKRİLAMİD MONOMER

CAS No: 79-06-1
EINECS No: 201-173-7
Molekül Ağırlığı: 71.08 g/mol

Kimyasal Formül: C3H5NO

Fiziksel Özellikleri:

  • Genel özellikler: Beyaz kristal katı
  • Kokusu: Kokusuz
  • Yoğunluğu: 1.12 g/cm³ (20°C)
  • Erime noktası: 84-86°C
  • Kaynama noktası: 125-126°C
  • Parlama noktası: 149°C
  • Buhar basıncı: 0.03 mm Hg (20°C)
  • Kırılma indisi: 1.442 (20°C) nD
  • Çözünürlük (suda): 209 g/100 mL (20°C)

Genel Özellikleri: Akrilamid Monomer, beyaz bir kristal katıdır ve kokusuzdur. Yoğunluğu 1.12 g/cm³ (20°C) ve erime noktası 84-86°C’dir. Kaynama noktası 125-126°C’dir. Bu kimyasalın parlama noktası 149°C ve buhar basıncı 0.03 mm Hg (20°C) olarak bilinir. Suda 209 g/100 mL (20°C) oranında çözünür.

Üretim: Akrilamid Monomer, akrilik asidin amidlenmesi veya akrilatların amidlenmesi yoluyla üretilebilir.

Kullanım Alanları: Akrilamid Monomer, polimer endüstrisinde, özellikle poliakrilonitril (PAN) ve diğer akrilik polimerlerin üretiminde kullanılır. Aynı zamanda su arıtma, gıda işleme ve çeşitli kimya endüstrisi uygulamalarında kullanılır.