BUTİL Dİ GLİKOL ASETAT

Cas No: 124-17-4           
EINESC No: 204-685-9
Molekül ağırlığı: 204,27 g/mol  

Kimyasal Formülü: C10H20O4
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Meyvemsi

Yoğunluk: 0,98 g/cm3

Kaynama noktası: 246 °C

Erime noktası: -32 °C

Parlama noktası: 0,98 °C

Buhar basıncı:  <0,01 hPa (20 ° C)

Kırılma indisi: 1,4260 nD (20 ° C)

Çözünürlük(suda) : 64 g/L (20°C)

Genel Özellikleri:

Butil di glikol asetat, dietilen glikol monobutil eter asetat yada butil dietoksol asetat diye de isimlendirilebilir. Kısaltması BDGA’dır ve karboksilik asit esterler grubundan kimyasal bir bileşiktir. Eter köprüleri ve ester grubu nedeniyle, hem eter hem de esterlerin karakteristik reaksiyonlara girer. Meyvemsi yumuşak bir kokuya sahiptir. Suda az çözünse de diğer organik çözücülerle farklı oranlarda karışabilir. 

Üretimi:

BDGA, endüstriyel olarak genelde fetilen oksidin susuz n-butil alkol ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Daha sonra oluşan bu etere, butil di glikol asetat oluşturmak için asetik asit ile muamele edilir. 

Kullanım alanları:

BDGA en çok boyalar, temizlik sıvıları, kaplamalar ve mürekkepler için çözücü olarak kullanılır. Kaplama endüstrisinde su bazlı endüstriyel kaplamalar için lateks birleştirici olarak; boya endüstrisinde, yüksek kaynama noktalı bir çözücü ve egalizatör olarak, boya ve lakelerde de birleştirici olarak kullanılır. Temizleme sıvıları için ise etkili bir çözücüdür ve şu anda elektronik endüstrisinde bir temizlik maddesi olarak pazarlanmaktadır. Mürekkep endüstrisinde, özel baskı mürekkeplerinde de sık kullanılan bir çözücüdür. Ayrıca lake ve mobilya cilalarında da kullanılır. BDGA’nın plastikleştirici olarak da kullanım alanı vardır. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

BDGA su yaşamı için tehlikelidir. Çevreye arıtma sisteminden geçmeden salınmamalıdır. Ayrıca yüksek miktarlarda ve sürekli maruz kalmak deride kuruluğa ve çatlaklara sebebiyet verebilir.