BUTİL GLİKOL

Cas No: 111-76-2           
EINESC No: 203-905-0
Molekül ağırlığı: 118.176 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H14O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Berrak, Renksiz sıvı

Koku: Eter benzeri

Yoğunluk: 0,90 g/cm3

Kaynama noktası: 125,8 °C

Erime noktası: -77 °C

Parlama noktası: 67 °C

Buhar basıncı:  0,8 mmHg

Kırılma indisi: 1.4196 nD

Çözünürlük(suda) : Tamamen karışabilir.

Genel Özellikleri:

Butil glikol; yüksek kaynama noktalı, renksız, sıvı bir organik kimyasaldır. Hem su ile hem de çok çeşitli organik moleküllerle birçok oranda karışabilir. Glikol eterlerden üretilir ve bu yüzden kokusu etere benzer, etilen glikolün bir butil eteridir. Nispeten uçucu olmayan, düşük maliyetli bir çözücü olduğu için endüstriel olarak yaygın bir kullanımı vardır. Aynı zamanda iyi bir yüzey aktif maddedir.  

Bütün bu özelliklerinden dolayı butil glikol en çok üretilen kimyasallardan birisidir ve yıllık üretimin 200 ile 500 kiloton arasında olduğu tahmin edilmektedir.  

Üretimi:

Butil glikol genel olarak iki farklı işlemle elde edilir. Bunlardan birisi butanol ve etilen oksidin bir katalizör varlığında reaksiyonudur. Buna etoksilasyon reaksiyonu denir. Diğer yöntem ise 2-kloroetanolün eterifikasyonudur. 

Kullanım alanları:

Butil glikol yüzey aktif madde özelliğine sahip bir glikol eterdir ve hem suda hem de organik maddelerde çözünür. Bu yüzden boyalar, yüzey kaplamaları, temizlik ürünleri ve mürekkepler için çok iyi bir çözücüdür. Uçucu olmaması nedeniyle özellikle boyalarda çok yüksek miktarlarda kullanılır. Reçinelerde, asfalt ayırıcı maddelerde, yağ çözücülerde, cilalarda, verniklerde yaygın olarak kullanılır. Birçok evsel ve endüstriyel temizlik maddesinin ana bileşenlerinden birisidir. 

Aynı zamanda petrol endüstrisinde çok geniş bir kullanım alanı vardır. Petrol sızıntısı dispersan ürünü Corexit 9527’nin önemli bir bileşenidir. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Butil glikol düşük akut toksisite değerine sahiptir. (25 g/kg LD50). Ancak hayvanlarda yapılan araştırmalar sonucunda yüksek konsantrasyonlarda böbrek üstü bezlerinde tümörlere sebep olabileceğini göstermiştir. Ama bu araştırmalar kemirgenlerde yapılmıştır ve insanlarda kanserojen özellik göstermeyebilir. Yine hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar sinir sistemi dahil birçok biyolojik sistemi olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.  Memelelilerde alkol dehidrojenaz enzimi tarafından metabolize edilir.  

Kaliforniya’da tehlikeli madde olarak listelenen Butil glikol için, havada 25 ppm’de 8 saatlik bir ortalama maruziyet limiti belirlenmiştir. Aynı zamanda Kanada’da bazı ürünlerde belirli bir konsantrasyonun altında kullanılması yönünde karar alınmıştır. 

ONLİNE ÖDEME