D.I.N.P

Cas No: 28553-12-0           
EINESC No: 249-079-5
Molekül ağırlığı: 418.618 gr/mol  

Kimyasal Formülü: C26H42O4
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri:

Genel özellikler:  Renksiz, Yağlı sıvı

Koku:    Kokusuz

Yoğunluk:  0,98 g/cm3

Kaynama noktası: 244°C

Erime noktası: -43  ° C

Parlama noktası:  221°C

Buhar basıncı:  1 mmHg (20 ° C)

Çözünürlük(suda): Neredeyse Çözünmez.

Kırılma indisi: 1.49 nD

Genel Özellikleri:

DINP veya diizonil ftalat; ortalama bir molekül ağırlığına ve düşük uçuculuğa sahip olan,  plastikleştirici olarak kullanılan bir ftalattır. Genelde ftalik asitin farklı izononil esterlerinden oluşan bir karışım olarak satılır. Suda çözünmez ama hekzan, alkol gibi organik çözücülerde ve diğer plastikleştirici monomerlerle karışabilir.

Üretimi:

Di-izononil ftalat endüstriyel olarak ftalik anhidritin izonanol’ün (INA) bir katalizör eşliğinde tek aşamalı esterleştirilmesiyle üretilir.

Kullanım alanları:

DINP üretiminin yaklaşık% 95’i PVC üretiminde plastikleştirici olarak kullanılır. Kalan %5lik kısmın ise büyük bir kısmı PVC dışında kauçuk gibi diğer polimerlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Bunun haricinde DINP, antikorozyon kimyasalların üretiminde, kirlenme önleyici boyalarda, cilalarda, mürekkeplerde, yapışmazlık ve sızdırmazlık malzemelerinde kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

DINP diğer ftalatlar gibi kanserojendir ve canlılarda özellikle hormonal dengeye zarar vererek doğurganlığı tehdit eder. Karaciğer, böbrek gibi organlarda hasara sebep olurken merkezi sinir sisteminin de işleyişini etkiler. Aynı zamanda düzenli maruz kalınan durumlarda obezite ile bağlantısı olduğu görülmüştür. Yüksek sıcaklıklarda buharı göz ve cilt için rahatsız edici olabilir.

DINP’nin alevlenebilmesi için ısıtılması gerekmektedir. Bu yüzden yüksek sıcaklıktan uzak tutulmalı ve toksik etkilerinden kaçınmak için ağzı sıkıca kapanmış kaplarda ve iyi havalandırılmış yerlerde saklanmalıdır.