D.O.T.P

Cas No: 6422-86-2           
EINESC No: 229-176-9
Molekül ağırlığı: 390,564 g/mol  

Kimyasal Formülü: C24H38O4
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz, Yağlı sıvı

Koku: Kokusuz

Yoğunluk: 0,98 g/cm3

Kaynama noktası: 400 °C

Erime noktası: 30 °C

Parlama noktası: 110 °C

Buhar basıncı1 mmHg (20 ° C)

Kırılma indisi: 1.49 nD

Çözünürlük(suda) : Neredeyse çözünmez.

Genel Özellikleri:

DOTP veya kısaltılmamış haliyle Dioktil tereftalat, tereftalik asit ve 2-etil hekzanolün esteridir. Özellikleri DOP ve DINP’ye çok benzese de DOTP bir tereftalattır ve DOP, DINP gibi ortoftalat esterlere göre yapısı farklıdır. 

DOTP suda çözünmeyen, hafif kokulu, berrak, renksiz bir sıvıdır. Dioktil tereftalatın özellikle dop yağı ile karşılaştırıldığında düşük toksisite değerine ve benzer özelliklere sahip olması onu plastikleştirici olarak iyi bir alternatif yapmıştır. Aynı zamanda nispeten düşük uçuluğa sahip olması sayesinde daha az miktarda kullanımla istenilen yumuşamayı sağlaması, temas ettiği gıdaya kolay kolay geçmemesi, kolayca işlenmesi ve doğrusal yapısı sayesinde PVC ile tam uyumlu olması gibi özellikleri sayesinde ortoftalat esterler yerine kullanımı sürekli artmaktadır.  

Üretimi:

DOTP endüstriyel olarak iki farklı şekilde üretilebilir. Bunlardan birincisi dimetil tereftalat ile 2-etilheksanolun trans-esterifikasyonudur.  

İkinci üretim yöntemi ise, tereftalik asidin 2-etilheksanol ile doğrudan esterleştirilmesidir. 

Kullanım alanları:

DOPT, esas olarak PVC için bir plastikleştirici olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir ve diğer ftalatların yerine kullanılır. Plastik endüstrisindeki kullanımlarının yanı sıra boya ve vernik endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Dioktil tereftalat, yüksek sıcaklık kabloları, otomotiv plastik parçaları ve deri imalatı dahil olmak üzere bir dizi başka işlem ve üründe kullanılmaktadır. Kalenderleme işleminde kağıt son işlemede yaygın olarak kullanılır. DOPT ekstrüzyon, kalıplama, kaplama ve çeşitli mürekkep uygulamalarında ve ayrıca saç bakım ürünleri için lateks bileşimlerinde kullanım için patentlidir. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

DOPT’un insan üzerindeki etkileri hala araştırılmaktadır. Dop yağı gibi diğer alternatiflerine göre çok daha az toksit ve kanserojen olduğu için onlara göre çok daha güvenli bir kimyasal olarak kabul edilmektedir ve birçok gıda ambalajında bolca kullanılmaktadır. Buna rağmen son zamanlarda yapılan araştırmalar DOPT’un da sürekli maruz kalındığında kansere sebebiyet verebileceği şüphelerini doğurmuştur. 

DOPT doğada hemen hemen hiç parçalanmaz ve hem doğal yaşam için çok tehlikelidir hem de su ve toprakta birikir. Dolayısıyla gerekli prosedürler uygulanmadan şehir şebekesine veya toprağa verilmemelidir.