Dietenol Amin

Cas No: 111-42-2           
EINESC No: 203-868-0
Molekül ağırlığı: 105,137 g/mol

Kimyasal Formülü: C4H11NO2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri:

Genel özellikler:  

Koku:  Amonyak benzeri

Yoğunluk: 1.098 g/mL 

Kaynama noktası:  271°C

Erime noktası: 28 °C

Parlama noktası: 138°C

Buhar basıncı:  <1 Pa (20°C)

Kırılma indisi: 1.477 nD

Çözünürlük (suda): Karışabilir

Üretimi:

Dietanol amin endüstriyel olarak etilen oksit ve amonyağın gaz fazında reaksiyonuyla üretilir.

Genel Özellikleri:

 

DEA olarak da kısaltılan dietanolamin saf haldeyken oda sıcaklığında beyaz bir katıdır. Bununla beraber su çekme eğilimden dolayı hava ile temasında genelde renksiz, viskoz bir sıvı halinde bulunur. Bir diol ve bir amin olmak iki farklı fonksiyonel grubu vardır ve çoğu amin gibi güçsüz bir alkalidir. Sahip olduğu fonksiyonel grupları sayesinde suda çözünebilir. Dietanolamin kozmetikten yüzey aktif kimyasalların üretimine birçok farklı alanda kullanılır ve insanlar için kanserojen olması muhtemel kimyasallar listesinde yer alır.

Kullanım alanları:

DEA, öncelikle kozmetik sektöründe köpürme etkisi sağlamak için kullanılır. Bunun yanında bir yüzeyaktif madde ve korozyon engelleyicisidir. Petrol rafinerilerinde ise yaygın olarak hidrojen sülfidi uzaklaştırmak için kullanılır. Dietanol amin ayrıca bazı endüstriyel kimyasalların üretiminde ham madde konumundadır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Dietanol amin yutulması halinde zararlıdır. Tekrarlı maruziyetlerde iç organlarda hasarlara yol açar. Ayrıca cilt ve göz için aşırı tahriş edicidir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar dietanolaminin su altı yaşamı için de tehlike oluşturduğunu göstermiştir. Bu yüzden DEA mutlaka iyi havalandırılmış bir yerde depolanmalı, solumamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca uygun arıtma işlemleri uygulanmadan da kanalizasyona verilmemelidir.