DİETİLENTRİAMİN

Cas No: 111-40-0           
EINESC No: 203-865-4
Molekül ağırlığı: 103.169 g/mol  

Kimyasal Formülü: C4H13N3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz, sıvı (20°C)

Koku: Amonyak benzeri

Yoğunluk: 995 mg/mL

Kaynama noktası: 204.1°C

Erime noktası: -39.00 °C

Parlama noktası: 102°C

Buhar basıncı:  10 Pa (20°C)

Kırılma indisi: 1.484 nD

Çözünürlük(suda) : Tamamen Karışabilir

Genel Özellikleri:

Dietilentriamin renksiz ve oda sıcaklığında sıvıdır. DETA olarak kısaltılmıştır. İki sekonder amin grubuna sahip en basit siklik etilen amindir. Suda ve diğer polar çözücülerde çözünür fakat basit hidrokarbonlarda çözünmez. Zayıf bir bazdır ve sulu çözeltisi baziktir. Nem tutucu özellik gösterir.

Üretimi:

Dietilentriamin, monoetanolamin ve amonyağın yüksek basınç ve sıcaklıkta katalitik bir reaksiyonu sonucu elde edilir. Aynı zamanda etilandiamin üretiminde bir yan ürün olarak da elde edilebilir.

Kullanım alanları:

Dietilentriamin epoksi yapıştırıcılar ve diğer termosetlerdeki epoksi reçineler için yaygın bir kürleme maddesidir. Petrol sanayisinde hidrojen sülfür ayrıştırılması için kullanılır. Tekstilde yumuşatıcı ve fiksatör üretiminde, kağıt üretiminde, poliamid reçine üretiminde, poliüretanlarda, yüzeyaktif üretiminde, mineral proseslerinde, lubrikantlarda ve petrol katkılarında, iyon tutucu şelat üretiminde, asfalt katkılarında ilaç ve boya endüstrisinde kullanılır. Dietilentriamin ayrıca bir korozyon önleyicidir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Dietilentriamin insanlar için zehirli bir kimyasaldır. Cilde temas halinde tahriş edicidir ve gözle teması ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Yüksek miktarlarda ve devamlı solunması halinde ise ölümcül olabilir.