DİMETİL SÜLFAT

 • CAS Numarası: 77-78-1
 • EINECS Numarası: 201-058-1
 • Molekül Ağırlığı: 126.13 g/mol

Kimyasal Formülü: (CH₃O)₂SO₂

Kimyasal Yapısı:

Fiziksel Özellikleri:

 • Genel Özellikler: Berrak, renksiz sıvı
 • Koku: Keskin, tahriş edici
 • Yoğunluk: 1.332 g/cm³
 • Kaynama Noktası: 188 °C
 • Erime Noktası: -31 °C
 • Parlama Noktası: 90 °C
 • Buhar Basıncı: 1 mmHg (20 °C)
 • Kırılma İndisi: 1.383
 • Çözünürlük (Suda): Tamamen karışabilir

Genel Özellikleri: Dimetil sülfat, kimyasal bir bileşik olup berrak, renksiz bir sıvıdır. Keskin ve tahriş edici bir kokuya sahiptir. Özellikle laboratuvar çalışmalarında metilasyon reaksiyonları için kullanılır.

Üretimi: Dimetil sülfat, dimetil sülfatın metilasyon reaksiyonu ile sentezlenir. Bu reaksiyon, metil klorürün sodyum sülfat ile reaksiyonu sonucu oluşur. Bu işlem genellikle laboratuvarlarda veya endüstriyel kimya süreçlerinde gerçekleştirilir.

Kullanım Alanları: Dimetil sülfat, kimyasal sentezlerde özellikle metilasyon reaksiyonlarında bir metil kaynağı olarak kullanılır. İlaç, kimya ve tarım endüstrileri gibi birçok alanda kullanım potansiyeli bulunur.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu: Dimetil sülfat temas halinde ciddi kimyasal yanıklara, cilt tahrişine ve göz tahrişine neden olabilir. Ayrıca solunması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve ölümcül olabilir. Yanıcıdır ve buharları havada yüksek patlama riski taşır. Doğru güvenlik önlemleri alınmalı ve özel donanım gerektiren bir madde olarak ele alınmalıdır. Depolama ve kullanım sırasında tüm uygun güvenlik prosedürlerine uyulmalıdır.

Dimetil sülfat ile çalışırken, kişisel koruyucu ekipmanlar ve uygun kimyasal depolama önlemleri mutlaka uygulanmalıdır.