DİMETİLFORMAMİD (DMF)

Cas No: 68-12-2           
EINESC No: 200-679-5
Molekül ağırlığı: 73.095 g/mol  

Kimyasal Formülü: C3H7NO
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz Sıvı

Koku:  Kokusuz

Yoğunluk:  0.948 g/cm3

Kaynama noktası: 153   °C

Erime noktası: -78 °C

Parlama noktası:  58 ° C

Buhar basıncı:  516 Pa

Kırılma indisi: 1,4305 nD

Çözünürlük(suda): Tamamen karışabilir

Genel Özellikleri

 Dimetilformamid veya bilinen kısaltmasıyla DMF birçok organik çözücüyle ve suyla rahatça karışabilen renksiz bir sıvıdır. Normalde kokusuz olsa da beklediğinde, oluşan safsızlıklar sebebiyle, balık benzeri rahatsız edici bir kokusu vardır.

DMF isminden de anlaşılabileceği gibi formamid, amid ve formik asidin bir türevidir ve yüksek kaynama noktasına sahip, polar, aprotik bir çözücüdür. SN2 reaksiyonu gibi polar mekanizmalara bağlı reaksiyonları kolaylaştırır.

Üretimi

DMF endüstriyel olarak, metil format ve dimetilaminin birleştirilmesiyle veya dimetilaminin karbon monoksit ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilir.

Kullanım alanları

DMF en çok akrilik elyaf ve plastik üretiminde düşük buharlaşma oranına sahip bir çözücü olarak kullanılır. Bu alanda DMF’nin en büyük avantajlarından birisi çok fazla miktarlarda katı çözme yeteneğidir. Bu sayede aslında daha ucuz olan birçok çözücüye göre daha ekonomik olmaktadır.

 Aynı zamanda DMF ilaç endüstrisinde ve böcek ilaçlarının üretimde de kullanılır. Sentetik derilerin, yapıştırıcıların, liflerin ve yüzey kaplama filmlerinin üretiminde tercih edilen bir kimyasaldır.

DMF boyalar ve boya çıkarıcılar için yaygın kullanılan bir çözücüdür. Birçok endüstriyel reaksiyonda ara ürün ve katalizör olarak kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

DMF yanıcı bir kimyasaldır ve kendi kendine ekzotermik reaksiyonlar verebilir. Bu yüzden açık alevden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutulmalıdır.

Aynı zamanda DMF insanlar için toksiktir. Teması durumunda göz ve cilt için aşırı tahriş edicidir. Cilt tarafından kolaylıkla emilir ve karaciğere ciddi hasarlar verdiği düşünülmektedir Karın ağrısı, kabızlık, bulantı ve kusma, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, cilt problemleri ve alkol intoleransına neden olabilir.