EDTA

CAS No: 60-00-4
EINECS No: 200-449-4
Molekül Ağırlığı: 292.24 g/mol

Kimyasal Formül: C10H16N2O8

Fiziksel Özellikleri:

  • Genel özellikler: Beyaz kristal toz
  • Kokusu: Kokusuz
  • Yoğunluğu: 0.860 g/cm³ (20°C)
  • Erime noktası: 240-250°C (Bozulma)
  • Kaynama noktası: Bozulma
  • Parlama noktası: Bilinmiyor
  • Buhar basıncı: Bilinmiyor
  • Kırılma indisi: 1.335 (20°C) nD
  • Çözünürlük (suda): Karışabilir

Genel Özellikleri: EDTA, beyaz bir kristal toz olarak bulunur ve kokusuzdur. Yoğunluğu 0.860 g/cm³ (20°C) ve erime noktası 240-250°C’de bozulma başlar. Kaynama noktası bozulma ile gerçekleşir. Bu kimyasalın parlama noktası ve buhar basıncı bilinmemektedir. Suda karışabilir.

Üretim: EDTA, etilendiamin, formaldehit ve sodyum siyanürün reaksiyonu sonucu üretilebilir.

Kullanım Alanları: EDTA, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Özellikle metal iyonlarını bağlayarak ve metal iyonlarının çökelmesini önleyerek su yumuşatma işleminde kullanılır. Ayrıca gıda endüstrisinde renklendirme ve tutkal oluşturulmasında, kimya endüstrisinde kompleksometri analizlerinde ve çamaşır deterjanlarında kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu: EDTA, ciltle teması veya solunması durumunda genellikle düşük zehirlilik gösterir. Ancak, yutulması durumunda mide ve bağırsak tahrişine neden olabilir. Bu nedenle uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.