FTALAT ANHİDRİT

Cas No: 85-44-9           
EINESC No: 201-607-5
Molekül ağırlığı: 148,1 g/mol  

Kimyasal Formülü: C8H4O3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler: Beyaz Tanecikler

Koku: Keskin, Karakteristik

Yoğunluk: 1.53 g/cm3

Kaynama noktası: 295   °C

Erime noktası: 131,6  °C

Parlama noktası:  152 ° C

Buhar basıncı:  0,0015 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda): 0.62 g/100 mL (20 °C)

Genel Özellikleri

Ftalik anhidrit renksiz, kristal yapılı bir katıdır. İki değerli bir karboksilli asittir. Birçok organik reçinenin ve endüstride kullanılan kimyasallardaki esterlerin çoğunun ham maddesidir. 2000 yılında dünya çapında yaklaşık 3 milyar ton üretildiği tahmin edilmektedir.

Üretimi

Ftalik anhidrit, endüstriyel olarak ilk zamanlarda naftalinin civa sülfat varlığında konsantre sülfürik asit içinde oksidasyonu ile üretilmiştir. Günümüzde ise naftalin ve moleküler oksijenin vanadyum pentaoksit katalizörlüğünde reaksiyonuyla üretilir.

Kullanım alanları

Ftalat anhidritin en büyük kullanımı ftalat esterlerinin üretimidir. Ftalat anhidritten alkoliz reaksiyonu ile ftalat esterleri elde edilir ve bu ftalat esterleri DOP, DEHP gibi birçok plastikleştirici üretiminde ham madde konumundadır.

Ftalat anhidrit diğer büyük kullanım alanı ise boyarmaddelerin üretimidir. Ftalat anhidritler birçok boyarmaddenin öncüsüdür.

Ayrıca bazı ilaçlar da ftalat anhidrit içerirler.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Ftalik anhidrit kısa süreli maruz kalmalarda solunum yolunda ve deride tahrişe sebebiyet verebilir. Göz ile temasında ise kalıcı yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Daha uzun süreli maruz kalmalarda ise üreme bozukluklarına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda böbrekler ve karaciğer için toksik etki oluşturur. Bu yüzden özellikle düzenli olarak bu Ftalat anhidrit ile çalışan kişiler gerekli güvenlik önlemlerini mutlaka almalıdır.