HİDROFLORİK ASİT

Cas No: 7664-39-3           
EINESC No: 231-634-8 
Molekül ağırlığı: 20,01 g/mol  

Kimyasal Formülü: HF
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Keskin, tahriş edici

Yoğunluk: 1,15 g/cm3

Kaynama noktası: 19,5 °C

Erime noktası:  -83,6 °C

Parlama noktası: –

Buhar basıncı:  783 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: 1,00001 nD (25 °C)

Çözünürlük(suda) : Tamamen karışabilir.

Genel Özellikleri:

Hidroflorik asit, hidrojen florürün sulu çözeltisine verilen isimdir. Kaynama noktası diğer hidro halojenlere daha yüksek olsa da yine de oda sıcaklığının altında olduğu için genelde sulu çözeltisi halinde satılır. Saf hali yüksek sıcaklıklarda daha kararlıdır. Hidrojen ve flor atomları moleküller arası güçlü hidrojen bağları yaptığı için düşük sıcaklıklarda altılı, yedili molekül grupları halini alırlar. Hidrojen florür saf haldeyken ve yüksek konsantrasyona sahip çözeltilerinde kendi kendine iyonlaşır ve çok asidiktir. Daha düşük konsantrasyonlarında ise asitliği azalır ama her konsantrasyonda cilt için aşırı derecede aşındırıcıdır. Aynı zamanda cam de için aşındırıcı olduğundan cam kaplarda saklanmaz. 

Üretimi:

Hidrojen florür veya hidroflorik asit genelde, mineral floritin sülfirik asitle muamelesi ile elfsefde edilir. Üretilen ürünün %20’si hegzaflorasilik asite dönüşür. Sonrasında istenirse hidroliz yoluyla üretimin verimi arttırılabilir. 

Kullanım alanları:

Hidroflorik asit madencilikte, cam ve ahşap üretiminde yaygın olarak kullanılır. Doğal yüzeylerde kayalar gibi silikat içeren malzemeleri eritmek için uygun bir asittir. Ayrıca alüminyum, uranyum gibi madenlerin saflaştırılmasında da hayati önemi vardır. Organoflorinlerin öncüsüdür ve teflon, kloroform gibi kimyasalların üretiminde kullanılır. İnorganik flor bileşiklerinin birçoğu ve saf flor gazı genellikle hidroflorik asitten hazırlanır. 

Aynı zamanda petrokimya ve ilaç sektörlerinde de sıkça kullanılan hidroflorik asit çok iyi bir çözücüdür ve solvent olarak da kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Hidroflorik asit insan sağlığı için çok tehlikelidir. Dumanının solunması, doku veya göz ile teması çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Düşük kaynama noktası sebebiyle kolayca buharlaşan hidroflorik asit solunduğunda ciğerlerde su birikimine sebep olarak ölüme sebebiyet verebilmektedir. Cilt ile temasında dokuları çok hızlı parçalayarak ciddi yaralanmalara, göz ile temasında ise hızla koneayı parçalayarak kalıcı görme kayıplarına sebep olabilir. Eğer herhangi bir şekilde maruz kalınırsa özel tedavi gerektirir ve hemen doktora danışılmalıdır. 

Hidroflorik asit çok uçucu olduğundan dumanından korunmak için mutlaka iyi havalandırılan bir yerde saklanmalı, saklanılan kabın kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Kullanım sırasında da mutlaka ortam havalandırılmalıdır.