İZOBUTANOL

Cas No: 78-83-1           
EINESC No: 201-148-0
Molekül ağırlığı: 74,122 g/mol  

Kimyasal Formülü: C4H10
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz, sıvı

Koku: Keskin, küf benzeri

Yoğunluk:  0,802 g/cm3

Kaynama noktası: 107,89 °C

Erime noktası: – 108 °C

Parlama noktası: 28 °C

Buhar basıncı:  9 mm Hg  (20 °C)

Kırılma indisi: 1,358 nD

Çözünürlük(suda):  418 g/L (0 °C) (suda)

Genel Özellikleri:

İzobütanol, karakteristik bir kokusu olan renksiz, yanıcı bir sıvıdır. İzomerleri olan n-bütanol, 2-butanol ve tert-butanol ile birlikte endüstride önemli bir yere sahiptir. Hem direkt olarak hem de esterleri halinde çok yaygın kullanılan bir çözücüdür. Sudan daha az yoğunluğa sahiptir bununla birlikte dumanı havadan daha yoğundur.

Üretimi:

İzobütanol, propilenin karbonizasyonu ile üretilir. Hidroformilasyon ve Reppe karbonilasyonu olarak iki farklı metot tercih edilebilir. Hidroformilasyon daha yaygın kullanılır. Ayrıca bazı bakterileri izobütanol üretiminde kullanılmak üzere genetik olarak modifiye etmek mümkündür.

Kullanım alanları:

İzobütanol, reçineler, İzobütil akrilat, izobütil asetat, izobütil metakrilat esterleşmelerinde ve boya incelticilerinin kaplanması için hammadde olarak kullanılır. Öte yandan, içinde birçok organik madde çözünebildiği için çözücü olarak mürekkeplerde, ilaçlarda ve gıda takviyelerinde, cilalarda, motor yağlarında, bazı biyoyakıtlarda ve birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Bunların yanında plastik üretiminde renklendiri olarak ve dehidrasyon ajanı olarak da kullanımı vardır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

İzobutanol oral alımdan sonra hızla emilir ve metabolize olur. Düşük akut toksititeye sahiptir. Cilt ve göz için tahriş edicidir. Temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Ayrıca izobütanol çok yanıcıdır. Her türlü ateş kaynaklarından uzakta tutulmalı, ağzı sıkıca kapatılmış kaplarda, iyi havalandırılmış yerlerde depolanmalıdır.