Kalsiyum Klorür

Cas No: 10043-52-4           
EINESC No: 233-140-8
Molekül ağırlığı: 110,98 gr/mol  

Kimyasal Formülü: CaCl2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri:

Genel özellikler: Beyaz toz

Koku:    Kokusuz

Yoğunluk:  2.15 g/cm3

Kaynama noktası: 1.935 °C

Erime noktası:   775 ° C

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı: 

Çözünürlük(suda): 74,5 g / 100 mL (20 ° C)

Kırılma indisi: –

Genel Özellikleri:

Kalsiyum klorür oda sıcaklığında beyaz toz halinde bir katı olan inorganik bir tuzdur. Suda çözünür ve piyasada hem susuz halde hem de hidratları halinde bulunur. Susuz formda çok higroskopiktir. Hidratlanmış halinin formulü CaCl2(H20)x şeklinde gösterilir ve burda x 1, 2, 4 ve 6 olabilir.

Dehidre kalsiyum klorürün suda çözünmesi ekzotermiktir ve kalsiyum klorür çok yüksek çözelti entalpi değişimine sahiptir.

Üretimi:

Kalsiyum klorür endüstriyel olarak Solvay işleminin bir yan ürünü olarak kireçtaşından üretilir. Ayrıca tuzlu sudan saflaştırarak da elde edilebilir.

Kullanım alanları:

Kalsiyum klorür endüstriyel olarak birçok farklı kullanım alanına sahiptir. En çok yollarda buzlanma engelleyici olarak kullanılır. Buz engelleyici olarak düşük sıcaklıklarda sodyum klorüre göre çok daha başarılıdır ve – 52°C’ye kadar buz oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca hem hidratların yapışkanlığı hem de higroskopik özelliği sayesinde toprak ve stabilize yollarda toz kontrolü amacıyla kullanılır. Bu şekilde hem tozları toplayarak yolun üzerinde bir tampon bölge oluşturur hem de toz ve taşların yer değiştirmesini zorlaştırarak yolun daha uzun süre stabil kalmasını sağlar. Yapımında kalsiyum klorür kullanması yollar için gerek dolgu madde ihtiyacını ve yol yapılmadan önceki tesviye işlemlerini ciddi oranda azaltır. Higroskopik gücünün bu kadar fazla olması onu laboratuvarlarda da kullanılan kurutucu yapar.

Beton yapımında hızlandırıcı olarak kullanılır ama demir üzerin korozif etki yapacağından dolayı betonarme binalarda kullanılmamalıdır.

Ayrıca kalsiyum klorür, iyon tutucu ve sıkılaştırıcı madde olarak gıdalarda çok yaygın kullanılan bir katkı maddesidir. Tarımsal olarak da meyvelerde kalsiyum eksikliğinden oluşan hastalıkları engellemek için kullanılır.

Bunların haricinde yangın söndürücülerinden sterilant üretimine birçok alanda kalsiyum klorürün kullanım alanı vardır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Kalsiyum klorür yanmaz ve düşük miktarlarda toksik değildir ama özellikle dehidre haldeyken cilt ve göz için dokudaki nemi kurutarak aşırı tahriş edici olabilmektedir. Ayrıca suda çözünmesi çok egzotermik olduğundan yutulması halinde ağızda, yemek borusunda ve midede yanıklara sebep olup hastalıklara oluşturabilir. Fazla tüketimi kandaki kalsiyum miktarını arttırarak hiperkalsemi denilen hastalığa neden olabilir.