KLOR PARAFİN 52%

Cas No: 85535-85-9           
EINESC No: 287-477-0
Molekül ağırlığı: (Değişkenlik Gösterir) 

Kimyasal Formülü: CXHYClZ
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Yağımsı renksiz sıvı veya katı

Koku:  –

Yoğunluk: –

Kaynama noktası: 1.327 ° C

Erime noktası: 360 °C

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: 1.409 nD (20 ° C)

Çözünürlük(suda): Tamamen karışabilir

Genel Özellikleri

Klorlu parafinler poliklorlu n-alkanların karışımlarıdır. Klorlanma miktarı ağırlıkça %30 ile %70 arasında değişebilir. Karbonların uzunluğu ise on ile otuz arasında değişir. Renksiz veya sarımsı halde sıvı veya katı olarak bulunabilirler.

Klorlu parafinlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri içinde içerdiği klor miktarına ve molekül yapısındaki karbon zincirinin uzunluğuna bağlıdır. Farklı endüstriyel amaçlarla farklı oranlarda üretilir.

Üretimi

Klorlu parafinler dallanmış parafin türevlerinin klor gazıyla reaksiyonuyla üretilir. UV ışık altında reaksiyon hızlandırılır. Ticari ürünle karışım halinde bulunur. Standart kimyasal analiz yöntemleriyle tamamen ayrışım günümüzde mümkün değildir.

Kullanım alanları

Klor Parafin %52 endüstriyel olarak en yaygın kauçuk üretiminde kullanılır. Vinil ve akrilik boyalarda da kullanım alanı vardır. Klor Parafin; PVC formülasyonlarında yanmayan plastifiyan olarak kablo kılıflarında yanmayı geciktirici katkı malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca lubrikantlarda yüksek basınç katkısı ve metal işlemede çalışma sıvısı olarak kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Klorlu parafinler çevre ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Suda yaşayan organizmalar için aşırı toksiktir ve doğada çözünmez. Bu yüzden doğada birikir. Ayrıca insanlar için muhtemelen kanserojendir. Bu yüzden Klorlu parafinlerin kullanımı dünya genelinde ülkeler tarafından kısıtlandırılmıştır.