METİL ASETAT

Cas No: 79-20-9           
EINESC No: 201-185-2
Molekül ağırlığı: 74,08 g/mol  

Kimyasal Formülü: C3H6O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku:  Meyvemsi

Yoğunluk: 0.932 g/cm3

Kaynama noktası: 118 °C

Erime noktası: -99 °C

Parlama noktası:  56,9 °C

Buhar basıncı:  173 mmHg

Kırılma indisi: 1.361 nD

Çözünürlük(suda): 25 g/ 100 mL

Genel Özellikleri

Metil etanoat olarak da bilinen metil asetat, karboksilli bir esterdir. Bazı tutkalların veya oje çıkartıcı sıvıların karakteristik hoş kokusunu anımsatan bir kokusu vardır. Bazen lipofilik bir solvent olarak kullanılsa da daha az toksit olduğundan ve suda daha az çözündüğünden solvent olarak etil asetat tercih edilir. Metil asetat, seyreltik asit veya bazların varlığında kararlı halini koruyamaz

Üretimi

Metil asetat, endüstriyel olarak asetik asit üretiminin bir yan ürünü olarak metanolü karbonilleme yoluyla üretilir. Aynı zamanda, sülfürik asit gibi kuvvetli asitlerin mevcudiyetinde metanol ile asetik asitin esterleşmesi yoluyla da oluşur.

Eastman Kodak’ın, reaktif damıtma kullanarak hızlandırdığı bu üretim prosesi oldukça ünlüdür.

Kullanım alanları

Metil asetat endüstride uçucu bir solvent olarak, hızlı kuruyan boyalarda selülozik tutkalların üretiminde kullanılır. Lak üretiminde ise viskozite düşürücü olarak görev yapar. Aynı zamanda bazı parfümler ve oje çıkartıcılar metil asetat içerir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Metil asetat düşük konsantrasyonlarda çok ciddi sağlık problemleri oluşturmasa da yüksek konsantrasyonlarda zararlıdır. Ciltle temaslarında cilt kuruluğuna ve çatlaklarına sebep olabilir. Solunduğunda ise mide bulantısı, baş dönmesi gibi sorunlara neden olur.

Metil asetat yanıcıdır ve oksitleyici maddelerle karıştırılırken dikkatli olunması gerekir. Yüksek sıcaklıklarda havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Sıkıca kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir.