METİL İZO BUTİL KETON (MIBK)

Cas No: 108-10-1           
EINESC No: 203-550-1
Molekül ağırlığı: 72.107 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H12O
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Berrak, renksiz sıvı

Koku: Hoş, meyvemsi

Yoğunluk: 0.802 g/cm3

Kaynama noktası: 118 °C

Erime noktası: -84.7 ° C

Parlama noktası: 14 °C

Buhar basıncı:  16 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: 1.3958 nD 

Çözünürlük(suda) : 1,19 g/100 mL (20 °C)

Genel Özellikleri:

MIBK olarak da kısaltılan metil izobütil keton; hoş kokusu olan renksiz bir sıvıdır. Birçok farklı alanda çözücü olarak kullanılır. Aseton veya metil etil keton gibi diğer yaygın keton solventlerine göre suda çok daha az çözünür. Bu sayede sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemlerinde çok daha işlevseldir. Etil asetata benzer bir polarlığı olsa da özellikle sulu asit veya baz çözeltilerinde çok daha kararlıdır. Pek çok organik solvent ile her oranda karışabilmektedir. 

Üretimi:

Metil isobutil keton endüstriyel olarak genelde asetondan üretilir. Üç aşamadan oluşan bu süreçte önce aseton, diaseton alkol oluşturmak için bir aldol reaksiyonuna girer. Oluşan diaseton alkol ise kolayca su kaybederek mesitil oksiti oluşturur. Daha sonrasında ise mesitil oksit hidrojenize edilerek metil izobutil keton elde edilir. 

Kullanım alanları:

Metil izobutil keton, zamklar, reçineler ve cilaların üretiminde çözücü olarak kullanılır. Boyalarda, verniklerde, nitroselüloz laklarda, epoksi ve poliüretan sistemlerde ve mürekkeplerde çözücülüğü yüksek bir solventtir. MEK ve aseton ile karıştırılarak boya üretiminde kullanılır.  

Metil izobutil keton ayrıca yüzey düzenleyici olarak da kullanılabilir. Siyanür kullanılarak çıkarılmış bazı madenlerin seviyelerinin belirlenmesinde tercih edilir. Biber gazı gibi bazı aerosollerde de çözücü olarak görev yapar. Alkol denaturantı olarak da kullanımı vardır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Metil izobutil keton, gözler ve cilt için tahriş edicidir. Sürekli solunduğunda solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir. Yine sürekli maruz kalmalarda karaciğer ve böbrek organlarda hastalıklara neden olabilir.  

Aynı zamanda metil izobutil keton, fazlasıyla yanıcıdır. Bu yüzden ağzı sıkıca kapalı kaplarda herhangi bir alev kaynağından ve yüksek sıcaklıklardan uzakta tutulmalıdır.