METİLEN KLORİD

Cas No: 75-09-2           
EINESC No: 200-838-9 
Molekül ağırlığı: 84,93 g/mol  

Kimyasal Formülü: CH2Cl2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Klorlu, Rahatsız edici 

Yoğunluk: 1,3266 g/cm3

Kaynama noktası: 39,6 °C

Erime noktası: -96,7 °C

Parlama noktası: –

Buhar basıncı57,3 kPa (25 °C)

Kırılma indisi: 1,4244 nD

Çözünürlük(suda) : –  13,2 mg/L (25 ° C)

Genel Özellikleri:

Diklorometan olarak da bilinen metilen klorid, kloroform benzeri bir kokuya sahip renksiz, uçucu sıvıdır. Klorlu bir solvent olarak sıkça kullanılmaktadır. Birçok organik madde için çok iyi bir çözücüdür. Okyanuslarda ve sulak alanlarda mikroalgler sayesinde doğal olarak oluşsa da doğadaki en büyük kaynağı endüstriyel üretimdir.  

Metilen klorid normalde yanıcı olmamasına rağmen 100 °C üzeri sıcaklıklarda hava ile yanıcı karışımlar oluşturabilir. Yine bu sıcaklıklarda dumanı insan için toksik ve narkotiktir. Suda az çözünse de polar bir bileşiktir ve diğer organik çözücülerle karışabilir.  

Üretimi:

Metilen klorid genelde klorometanın veya metanın, klor gazıyla 400 – 500 °C aralığında reaksiyonuyla üretilir. İşlemin sonunda metilen kloridten başka birçok ürün oluşur. Bu ürünler daha sonra distilasyon ile birbirinden ayrılır 

Kullanım alanları:

Metilen klorür; hem uçuculuğu, hem de birçok bileşik için çok iyi olan çözücülüğü ile birçok alanda kullanılan bir klorlu solventtir. Ağırlıklı olarak boya sökücülerde çözücü olarak kullanılır. Bununla beraber vitaminler, streoitler ve bazı ilaçların kaplamalarının yapımında da çözücü olarak tercih edilir. Yine birçok aerosol ürününde itici olarak kullanılır.  

Metilen klorid metal üretiminde temizleyici olarak kullanılır. Böcek ilaçlarında ve fümigasyon kimyasallarında kullanılır. 

Ayrıca çay ve kahveden kafeini uzaklaştırmak için kullanılsa da sağlığa olan etkilerinden ötürü bu amaçla kullanımı giderek azalmıştır. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Metilen klorid insan sağlığı açısından tehlikelidir. Cilt ve göz ile temasında ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bununla beraber solunduğunda veya yutulduğunda kanserojendir. Uzun süren maruz kalmalarda bazı iç organlarda ciddi fonksiyon bozukluğuna sebep olabileceği gibi yüksek konsantrasyonlarda akut baş dönmesi, uyuşukluk, mide bulantısı gibi sorunlara sebep olabilir. Uçuculuğu sebebiyle kesinlik ağzı sıkıca kapatılmış kaplarda saklanmalı, çalışırken mutlaka güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.  

Bu önlemlere uyulmadığı için Amerika bileşik devletlerinde 2000 yılından beri 14 son boyama işçisinin öldüğü Amerikan Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi tarafından açıklanmıştır. Bu yüzden Metilen kloridin kullanımı birçok alanda yasaklanmıştır veya alternatif çözüm arayışları devam etmektedir. 

Metilen klorür ısındığında zehirli gaz çıkışına sebep olur ve yüksek sıcaklıklarda patlamalara sebep olabilir. Bu yüzden serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda saklanmalıdır.