MONO ETİLEN GLİKOL

Cas No: 107-21-1           
EINESC No: 203-473-3
Molekül ağırlığı: 62.068 g/mol  

Kimyasal Formülü: C2H6O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Kokusuz

Yoğunluk: 1,1132 gr/L

Kaynama noktası: 230,5 °C

Erime noktası: −12,9 °C

Parlama noktası: 197,3 °C

Buhar basıncı0.06 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: 1,43 nD

Çözünürlük(suda) : Tamamen karışabilir.

pH: 5,5 – 8

Genel Özellikleri:

Etilen Glikol polyester elyaflarının ve antifrizlerin üretiminde kullanılan kokusuz, renksiz, yüksek viskoziteye sahip bir sıvıdır. Tatlımsı bir tada sahiptir. Petrol türevlerinde, yağlarda ve bazı hidrokarbonlarda çözünmezken; su, gliserin, ketonlar, aldehitler gibi bazı kimyasallarda çözünür. 

Üretimi:

Etilen Glikol üretmek için endüstriyel olarak kullanılan birden fazla yol vardır. En çok kullanılan yolda üretim etilenden etilen oksit üretilmesiyle başlar. Sonra üretilen bu etilen oksit etilen glikol üretmek için su ile reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon asidik veya bazik ortamlarda katalize edilebilir veya yüksek sıcaklıklarda nötr ortamlarda yapılabilir. 

Bir diğer yol ise Omega yöntemidir. Bu yöntemde etilen oksit önce karbondioksit ile etilen karbonata daha sonra da bir baz katalizörlüğünde monoetilen glikole dönüştürülür. Bu yöntem hem daha seçici hem de daha verimlidir. 

Etilen glikol son olarak karbonmonoksitten üretilebilir. Bu yöntem daha az çevre regülasyolarının olduğu ve daha yüksek kömür yataklarına sahip olan ülkelerce tercih edilmektedir. 

Kullanım alanları:

Monoetilen glikolün çok geniş bir kullanım alanı vardır. Isı transfer ajanı olarak çok iyidir ve bu amaçla çok geniş bir kullanım alanı vardır. İnsan sağlığı için zararlı olmasından dolayı bazı ülkelerde tercih edilmese de antrifizlerden bilgisayar soğutucularına birçok farklı kimyasal üretiminde kullanım alanı vardır. Uçaklar ve havaalanı pistleri için sık kullanılan bir buz çözücüdür Ayrıca içten yanmalı motorlarda antifriz olarak kullanıldığında korozyon oluşumunu önler. Boyalarda da donma önleyici olarak tercih edilir. Boyalarda kayganlık ve uygulama kolaylığı da verir 

Ayrıca monoetilen glikol polietilen tereftalat üretimi için ham madde olarak kullanılır. Polyester lifleri ve bazı reçinelerin üretiminde ham madde konumundadır. Yüksek kaynama noktası sebebiyle bazı baskı makinalarında tercih edilir. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Etilen glikol insan için oral LD Lo değeri 786 mg/kg’dır ve orta derecede toksiktir. Tehlikeli olmasının en büyük sebebi tadının tatlı olmasıdır. Çocuklar ve hayvanlar için bu büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yutulduğunda toksik bir madde olan oksalik aside oksitlenir. Eğer yeterli miktarda yutulursa merkezi sinir sistemi başta olmak üzere kalbi ve böbrekleri etkiler ve tedavi uygulanmazsa ölümcüldür. Bu yüzden bazı ülkelerde tadını bozması amacıyla etil alkolü denaturalize etmek için de kullanılan denatonium benzoat eklenmesi zorunludur.  

Etilen glikol yüksek üretim hacimli bir kimyasaldır ve havada yaklaşık 10 günde, suda ve toprakta ise birkaç haftada parçalanır. Belli dozların üzerinde hayvanlarda da zararlıdır.