MONOETANOLAMİN

Cas No: 141-43-5           
EINESC No: 205-483-3
Molekül ağırlığı: 61.084 g/mol  

Kimyasal Formülü: C2H7NO
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz, yapışkan sıvı

Koku: Hoş olmayan, amonyak benzeri

Yoğunluk: 1.0117 g/cm3

Kaynama noktası: 170 °C

Erime noktası: 10.3°C

Parlama noktası: 85°C

Buhar basıncı:  64 Pa (20°C)

Kırılma indisi: 1,4539 (20°C) nD

Çözünürlük(suda) : Tamamen çözünebilir.

Genel Özellikleri:

Monoetanolamin hem birincil amin,  hem de birincil alkol içeren çok fonksiyonlu bir kimyasaldır. Oda sıcaklığında renksiz viskoz sıvı olarak bulunur ve çok rahatsız edici bir kokusu vardır. Diğer aminler gibi hafif baz özellik gösterir ve daha güçlü bazlara uygulanması daha kolay bir nötralizasyon ajanı olarak sıkça kullanılır. Farklı türevleri doğal olarak canlılarda bulunabilir.

Üretimi:

Monoetanolamin endüstriyel olarak genellikle etilen oksitin amonyakla muamele edilmesi ile elde edilir.

Kullanım alanları:

Monoetanolamin genellikle deterjanların, emülgatörlerin, cilaların, korozyon önleyicilerinin, ilaçların hammaddesi olarak kullanılır.

Diğer aminlerde olduğu gibi zayıf bazdır ve bu özelliği sayede gaz tutucu olarak kullanılır. Karbondioksit emisyonlarını çok verimli şekilde düşürür. Bu sebeple denizaltılarda sıkça kullanılır.

Ayrıca ilaç endüstrisinde tampon çözelti olarak kullanılır. İlaç sektöründe ise pH düzenleyici olarak görev yapar.

Bunların haricinde tarım sektöründe, plastik-kauçuk sektöründe ve tekstil sektöründe kullanır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Ciltle temas halinde tahrişe sebep olur. Gözle temasında görme kayıplarına yol açabilir. Yutulması ve solunması durumunda zehirli özellik gösterir.

Serin ve nemsiz şartlarda depolanmalıdır.