POLİETİLEN GLİKOL (PEG) (300 400 600)

Cas No: 25322-68-3           
EINESC No: 500-038-2
Molekül ağırlığı:  44.05n + 18.02  gr/mo  

Kimyasal Formülü: C2n H4n+2On+1
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Molekül ağırlığına göre değişir.

Koku: Molekül ağırlığına göre değişir.

Yoğunluk:  Molekül ağırlığına göre değişir.

Kaynama noktası: Molekül ağırlığına göre değişir.

Erime noktası: Molekül ağırlığına göre değişir.

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: Molekül ağırlığına göre değişir.

Çözünürlük(suda): Molekül ağırlığına göre değişir.

Genel Özellikleri

Polietilen Glikol veya sık kullanılan kısaltmasıyla PEG birçok farkı sektörde çok yaygın kullanılan organik bir bileşiktir. Aslında etilen oksitin açılarak yanyana bir polimer veya oligomer oluşturmasına verilen isimdir. Bu yüzden polietilen oksit olarak da isimlendirilir. PEG; su, metanol, etanol, asetonitril, benzen ve diklorometan içinde çözünür. Hidrofilik bir moleküldür.

PEG genelde polimerin molekül ağırlığına göre isimlendirilir. Örnek vermek gerekirse PEG 400 dediğimiz zaman bu, 380 ile 420 arasında molekül ağırlığına sahip bir polimer olduğunu gösterir. PEG, 200 ile 10,000,000 gram molekül ağırlığında olabilir.

Üretimi

Proetilen glikol ilk olarak 1859 yılında izole edilmiştir. Endüstriyel olarak etilen oksitin; su, etilen glikol veya etilen glikolün oligomerleri ile etkileşimi sonucunda üretilir.

Oluşturulacak polimerin uzunluğu reaktanların miktarıyla belirlenir.

Kullanım alanları

Polietilen Glikol molekülün uzunluğuna bağlı olarak farklı farklı kullanım alanlarına sahiptir. Aşağıdaki kullanım alanları genel olarak listelenmiştir.

PEG tıp sektöründe yaygın olarak kullanılır. Özellikle kabızlığın tedavisi, bağırsakların kolonoskopi gibi işlemler öncesinde temizlenmesi için yardımcı elektroitlerle birlikte kullanılır. Ayrıca bütün Covid 19 aşılarında yardımcı madde olarak kullanılır. Bunun yanında eksipiyan olarak kullanılır.

PEG düşük toksisiteye sahiptir. Bu yüzden birçok sulu ve susuz yüzey için ideal bir kayganlaştırıcı kaplama maddesidir.

Hidrofilik özelliği sebebiyle yüksek osmatik basınç altında yapılan reaksiyonlar ve deneyler için uygun bir maddedir.

Ahşap dahil olmak üzere birçok yüzey alan koruyucu kaplama maddesi olarak kullanılır. Özellikle tarihi eşyalarda yaygın olarak tercih edilir. Hidrofilik özelliği sayesinde ıslak ahşaba uygulandığında özelliği bozulmadan kurumasını sağlar. Aynı şekilde yeni kesilmiş ahşapta da çekmeyi önlemek için kullanılır. 

Bunun yanında kütle spektrometre deneyince sık kullanılan PEG, yüzey aktif madde olarak da kullanılabilir.

Aynı zamanda PEG birçok kişisel bakım kreminin ve kayganlaştırıcılarının temel maddesidir. Diş macunlarında dağıtıcı, yiyecek ve içeceklerde dolgu maddesi olarak kullanılır. Düşük molekül ağırlığına sahip örnekleri ise mürekkeplerde ve bazı baskı makinası uçlarında yağlayıcı olarak kullanılır. 

Bunlar haricinde PEG endüstriyel olarak kömür santrallerinden seramik üretimine çok geniş bir alanda da kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

PEG, FDA tarafından güvenli olarak belirlenmiştir. Sadece bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Isıtılmadıkça yanıcı değildir.