POLİVİNİL ALKOL

Cas No: 9002-89-5           
EINESC No: 100.121.648
Molekül ağırlığı: –  

Kimyasal Formülü: [CH2CH(OH)]n
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz toz, granür

Koku:  Kokusuz

Yoğunluk:  1.19-1.31 g/cm3

Kaynama noktası: > 70 °C

Erime noktası: 190 °C

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda): Tamamen çözünür

Genel Özellikleri

PVA kısaltmasıyla da bilinen polivinil alkol, vinil asetat ve bir katalizörün polimerizasyonu sonucu türetilen renksiz, termoplastik, suda çözünebilir, reçinemsi, sentetik bir yüksek polimerdir. Yapışkan özelliği vardır ve fılm oluşturmada, emülsifiye etmede etkilidir. Birçok çözücüye ve yağa karşı dirençlidir. PVA özellikle pamuk haşıllamada kullanılmak üzere üretilmiştir.

Üretimi

Polivinil asetat çoğu vinil polimerin aksine ilgili monomerin polimerizasyonu ile üretilmez. Bunun yerine polivinil asetatın hidrolizi ile elde edilir. Bu üretim genelde bir bazın katalizörlüğünde etanol ile transesterifikasyonla gerçekleştirilir.

Kullanım alanları

Polivinil alkol tekstilde haşıllama işleminde çok yaygın olarak kullanılır. Özellikle pamuklu kumaşın etrafını sararak dokumadan önce kumaşı kopmalara karşı dayanıklı hale getirir. Daha sonrasında boyamadan önce suda çözülerek uzaklaştırılır.

Polivinil alkol; lateks boyalarda, kağıt kaplamalarında, saç spreylerinde, şampuan ve yapıştırıcılarda inceltici ve yapıştırıcı olarak kullanılır.

 Pet şişelerde karbondioksit bariyeri olarak görev yapar, gıda endüstrisinde bağlayıcı ve kaplama ajanı olarak kullanılır.

Polivinil Alkol 17/88 kumaşın finish işleminde kullanılan kenar kola ham maddesidir. Diğer reçinelerin hazırlığı için de bir başlangıç maddesi olarak kullanılır. Süngerlerin üretiminde kullanılan elastomerlerin bir komponenti olarak kullanılabilir. Filmleri, solventler veya oksijen tarafından saldırıya dayanıklı yapmak için kullanılır.

 Polivinil alkol ayrıca yapıştırıcıların, emülsifiyerlerin, süspanse edici ve kalınlaştırıcı (kıvam verici) ajanların bir bileşeni olarak kullanılabilir. İlaç endüstrisinde, polivinil alkol optalmik yağlayıcı ve viskozite arttırıcı ajan olarak kullanılmaktadır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Polivinil alkol aşırı maruziyet olmadığı sürece toksik ve yanmaz. Doğada yavaş parçalanmasına rağmen düşük konsantrasyonlarda balıklar için tehlikeli değildir.