POTASYUM HİDROKSİT

Cas No: 1310-58-3           
EINESC No: 215-181-3
Molekül ağırlığı: 56.11 g/mol  

Kimyasal Formülü: KOH
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz Katı

Koku:  Kokusuz

Yoğunluk:  2,044 g/cm3 (20 ° C)

Kaynama noktası: 1.327 ° C

Erime noktası: 360 °C

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: 1.409 nD (20 ° C)

Çözünürlük(suda): Tamamen karışabilir

Genel Özellikleri

Potasyum hidroksit veya bilinen adıyla potas kostik K – OH formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Renksiz bir katıdır ve güçlü bir bazdır. Hem yüksek reaktiviteye sahip oluşu hem de bazik karakteri onu çok tercih edilen endüstriyel bir kimyasal kılar. Aşırı su tutucu olduğundan havayla temas ettiğinde hemen hidratlar oluşturur ve yapışkan hale gelir, yüksek sıcaklıklarda bile kolayca dehidre olmaz.

Üretimi

Potasyum hidroksit geçmişte çok uzun bir süre kalsiyum hidroksitle (sönmüş kireç) potasyum karbonatın reaksiyonuyla üretilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren ise potasyum klorürün hidrolizi ile elde edilmeye başlanmıştır. Bu işlem sud kostiğin üretildiği klor alkali işlemine benzer.

Kullanım alanları

KOH ve NaOH çoğu zaman birbirleri yerine kullanılabilirler ama NaOH daha ucuz olduğu için daha çok tercih edilir.

 Potasyum hidroksit sanayide diğer potasyum bileşiklerin oluşumunda öncü olarak sıkça kullanılır. Ayrıca sıvı sabunlar da genelde potasyum hidroksit kullanılarak üretilir.

Pillerin ve bataryaların üretiminde sodyum hidroksitten daha iletken olduğu için tercih edilir. Küçük pillerden elektrikli arabaların bataryalarına kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Gıda üretiminde ise pH kontrol ajanı ve gıda stabilizörü olarak görev yapar.

Bunların yanında potasyum hidroksit güçlü ve ucuz bir alkali olduğu için hayvancılıktan kozmetiğe çok farklı alanlarda kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Potasyum hidroksit dokular üzerinde aşırı tahriş edicidir. Deride alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Yutulması ve solunması da çok tehlikelidir. Yüksek miktarlarda solunduğunda akciğerlerde sıvı birikimi ve ödemlere sebep olur.

Ayrıca akut maruziyetlerde bulantı, kusma, baş dönmesi gibi etkiler gözlenebilir; gözle temas halinde de kalıcı hasarlar bırakabilir.

 Teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.