PROPİLEN GLİKOL METİL ETER ASETAT (PMA)

Cas No: 108-65-6           
EINESC No: 203-603-9
Molekül ağırlığı: 132,159 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H12O3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Eter benzeri

Yoğunluk: 0,962 g/cm3

Kaynama noktası: 146 °C

Erime noktası: -67 °C

Parlama noktası: 43 °C

Buhar basıncı3,8 mm Hg at (25 °C)

Kırılma indisi: 1.339 nD

Çözünürlük(suda) : 19.8g /100mL

Genel Özellikleri:

PMA şeklinde kısaltılan propilen glikol metil eter asetat, eter benzeri hoş bir kokuya sahip, renksiz bir sıvıdır. Higroskopik özellik gösterir ve aşırı yanıcıdır.  Yüksek kaynama noktası sayesinde kuruma geciktirici olarak görev yapar ve çözücülerin uçma hızını dengeler. 

Aynı zamanda PMA düşük polarlığa sahiptir ve çözücülerle karıştırıldığında çözücülerin viskozitesini düşürür.

Üretimi:

Propilen glikol metil eter asetat, asetik asit ve 1,2-propilen glikol-monometil eter kullanılarak üretilir. Bu reaksiyonda katalizör olarak 12-tungstoforik asit kullanılır. 

Kullanım alanları:

Propilen Glikol metil eter asetat; boya, mürekkep ve temizleyicilerde bileşen olarak kullanılır. Birçok ev boyası ve otomotiv vernik kaplama ürünü PMA içerir. Ayrıca böcek ilaçlarında ve verniklerde de PMA kullanılır. 

Propilen Glikol, poliüretan/izosiyanat ve epoksi kaplamaları için de uygun bir çözücüdür. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Propilen Glikol metil eter asetat fazlasıyla yanıcıdır ve yüksek sıcaklıklarda kararlı değildir. Bu yüzden ağzı sıkıca kapalı kaplarda ve serin yerlerde saklanmalı, açık aleve kesinlikle maruz bırakılmamalıdır. 

PMA cilt ve özellikle gözler için fazlasıyla tahriş edicidir. Solunması ve yutulması durumunda zararlıdır. Yüksek konsantrasyonlarda alınırsa merkezi sinir sistemine ciddi zararlar verebilir.