PROPİLEN GLİKOL METİL ETER (PM)

Cas No: 107-98-2           
EINESC No: 203-539-1 
Molekül ağırlığı: 90,122 g/mol  

Kimyasal Formülü: C4H10O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Eter benzeri

Yoğunluk: 0,92 g/mL

Kaynama noktası: 120 °C

Erime noktası: -97 °C

Parlama noktası: 31,7 °C

Buhar basıncı11,8 mm Hg at (25 °C)

Kırılma indisi: 1,4034 nD

Çözünürlük(suda) : Tamamen karışabilir.

pH: 4-7

Genel Özellikleri:

Propilen glikol metil eter (kısaltmasıyla PM) düşük toksitesi, hızlı buharlaşması ve yüksek yüzey dayanımıyla çok farklı alanlarda kullanılan organik bir çözücüdür. İki farklı fonksiyonel gruba sahiptir ve hafif meyvemsi hoş bir kokusu vardır.  

Üretimi:

Propilen glikol metil eter genellikle hafif bir baz ile katalize edilen propilen oksit metanol ilavesinden türetilir. Katalizörün farklılığı mekanizmalardan ötürü üründe farklılıklar göstermektedir. 

Kullanım alanları:

Propilen glikol metil eter özellikle yüzey kaplamalarında ve baskı mürekkeplerinde taşıyıcı ajan kullanılır. Bazı tarım ilaçları ve hayvancılıkta da çözücü olarak görev yapar. Boyalarda ise akıcılığı iyileştirmek, parlaklığı arttırmak ve donmayı geciktirmek için tercih edilir. 

Bunların haricinde evsel ve endüstriyel temizlik sanayinde yaygın olarak kullanılır. Baskı ve ambalaj sektöründe de kullanım alanı vardır. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Propilen Glikol metil eter fazlasıyla yanıcıdır ve yüksek sıcaklıklarda kararlı değildir. Bu yüzden ağzı sıkıca kapalı kaplarda ve serin yerlerde tutulmalı, açık aleve kesinlikle maruz bırakılmamalıdır. 

Toksisitesi insanlarda düşük olarak kabul edilir. Çok yüksek miktarlarda yutulduğunda veya solunduğunda baş dönmesine ve bazı narkotik yan etkilere sebebiyet verebilir. Kemirgenlerde LD50 değeri 4,016 mg/kg’dır. Yine yüksek miktarlarda maruz kalmalarda ciltte ve gözlerde tahriş edici olabilir.  

Doğada birikimi ise söz konusu değildir ve biyolojik olarak parçalanır. 

ONLİNE ÖDEME