SODYUM ASETAT

Cas No: 127-09-3           
EINESC No: 204-823-8
Molekül ağırlığı: 82.034 g/mol  

Kimyasal Formülü: C2H3NaO2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz toz

Koku:  Kokusuz (Yüksek sıcaklıkta asetik asit benzeri)

Yoğunluk:  1.528 g/cm3 (susuz), 1.45 g/cm3 (20 ° C, trihidrat)

Kaynama noktası: 881,4 °C (susuz), 122 °C (trihidrat) (ayrışır)

Erime noktası: 324 °C (susuz), 58 °C (trihidrat)

Parlama noktası:  250°C

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda): 123,3 (susuz), 46,4 (trihidrat) g/100 mL (20 ° C)

Genel Özellikleri

Sodyum asetat, asetik asitin sodyum tuzudur ve sodyum etonat olarak da bilinir. Genelde aşırı higroskopik olduğu için hava ile temas ettiğinde havadan su çekerek eriyormuş gibi gözükür.

Sodyum asetat, sağlık açısından çok fazla bir risk oluşturmaz ve çok geniş bir alanda kullanılır.

Üretimi

Endüstriyel olarak sodyum asetat trihidrat, asetik asidin sulu çözeltisi ile sodyum hidroksitin reaksiyonu ile elde edilir. Daha sonra suyu ayrıştırılır.

Kullanım alanları

Sodyum asetat çok yaygın kullanılan bir tuzdur. Biyoteknolojide bakteri kültürleri için güvenli bir karbon kaynağıdır ve DNA izolasyonunda verimi arttırmak için kullanılır. Endüstriyel olarak tekstil sektörü başta olmak üzere sülfirik asit için tampon çözelti olarak kullanılır. Ayrıca boyalarda, krom kaplamalarda ve kauçuk üretiminde de sodyum asetat kullanılır.

Beton dolgu macunu olarak betona suyun verdiği zararı azaltmak amacıyla kullanılır. Bu iş kullanılan epoksi temelli malzemelere göre hem daha ucuz hem de daha çevrecidir.

Gıda sektöründe sodyum asetat gıda katkısı olarak baharat niyetiyle kullanılır. Sodyum asetat hem gıdalara sirke ve tuz tadı verir hemde pH dengeleyerek raf ömrünü uzatır. Düşük konsantrasyonlarda canlılar için zararlı değildir.

.Ayrıca aşırı doymuş sodyum asetat çözeltileri başta dağcılık olmak üzere birçok farklı alanda ısıtma yastıkları/paketleri üretiminde kullanılır. Aşırı doymuş çözelti üzerindeki metale baskı yaparak bir kristallenme merkezi oluşursa sodyum asetat ekzotermik olarak kristallenir ve çevresine ciddi miktarda ısı yayar. Soğuduktan sonra da kaynar suda çözdürüp oda sıcaklığında soğutularak tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Sodyum asetat cilt ve göz ile temas ettiğinde tahriş edicidir. Çok yüksek konsantrasyonlarda alınmadığı sürece canlılar için zararlı değildir.

Birçok organik maddeyle beraber karışıp yanabildiği için muhtemel yüksek sıcaklık ve alev kaynaklarından uzakta tutulmalıdır.