SODYUM BİKARBONAT

Cas No: 144-55-8           
EINESC No: 205-633-8
Molekül ağırlığı: 84,0066 g/mol  

Kimyasal Formülü: NaHCO3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Beyaz kristaller

Koku: Kokusuz

Yoğunluk: 2.20 g/cm3

Kaynama noktası: –

Erime noktası: –

Parlama noktası:

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: –

Çözünürlük69 g/L (0 °C) (suda)

Genel Özellikleri:

Sodyum bikarbonat veya bilinen ismiyle karbonat bir sodyum tuzudur. Amfoterik özellik gösterir. Genellikle beyaz katı kristaller halinde bulunur ama toz halinde de bulunabilir. Hafif tuzlu, bazik bir tadı vardır. Doğada nahkolit şeklinde bulunur.

Sodyum bikarbonat halk arasında kabartma tozu olarak da bilinen, yüzyıllardır çok yaygın kullanılan bir kimyasaldır.

Üretimi:

Sodyum bikarbonat endüstriyel olarak sodyum karbonatın yüksek yoğunluklu karbondioksit içeren sulu çözeltisi ile reaksiyonuyla elde edilir.

Kullanım alanları:

Sodyum bikarbonatın oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Öncelikle gıdalarda kabartma tozu olarak kullanılır. Isı verildiğinde karbondioksit ve suya ayrışır. Oluşan bu karbondioksit hamurun genişlemesini sağlar.

Bunun haricinde suyla tepkimeye girdiğinde hafif bazik özellik gösterir. Bu özelliği sayesinde deterjanlarda ve diş macunlarında kullanılır. Bazı mide ilaçları da sodyum bikarbonattan üretilir. Bazik özelliği onu laboratuvarlarda asitleri nötrleştirmek için çok uygun bir kimyasal yapar.

Ayrıca sodyum bikatbonat hayvancılıkta, yangın söndürücülerde, kağıt, deri, tekstil ve atık su arıtma sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Çok iyi bir koku gidericidir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Sodyum bikarbonat, yoğun ve sürekli maruz kalınmadığı sürece büyük sağlık riskleri oluşturmaz ama gözlerle temas ettiğinde tahriş edicidir. Doğada biyolojik olarak parçalanır ve çevre için bir risk oluşturmaz.