SODYUM GLUKONAT

Cas No: 527-07-1           
EINESC No: 208-407-7
Molekül ağırlığı: 218.137 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H11NaO7
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz toz

Koku:  Kokusuz

Yoğunluk:  0.70 g/cm3

Kaynama noktası: –

Erime noktası: 206 °C

Parlama noktası:  –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda): 59 g/100ml (25 ° C)

Genel Özellikleri

Sodyum glukonat glukonik asitin sodyum tuzudur. Suda çok iyi çözünür ve beyaz toz halindedir. Aşındırıcı veya toksik değildir, biyolojik olarak kolayca parçalabilir.

Sodyum glukonat çok iyi bir şelatlama ajanıdır. Konsantre alkali çözeltilerde bile kalsiyum, demir, bakır, alüminyum ve diğer ağır metallerle çok stabil şelatlar oluşturması ve yüksek sıcaklıklarda bile oksidasyon ve indirgenmeye karşı çok dirençli olması sodyum glukonatı çok başarılı bir şelatlama ajanı yapar.

Üretimi

Sodyum glukonat endüstriyel olarak glikozun fermantasyonu ile üretilir.

Kullanım alanları

Sodyum glukonat yukarıda bahsettiğimiz şelatlama yeteneği sayesinde metal ve cam yüzeylerin temizliği için çok fazla kullanılır. Birçok temizlik malzemesi de formülasyonunda bulunur.

Sodyum glukonat yapı malzemelerinde,  plastiklerin üretiminde su azaltma maddesi ve kuruma geciktirici olarak kullanılabilir. Ayrıca mürekkeplerin, boyaların, boyar maddelerin, kağıt ve tekstil yardımcılarının içerisinde bulunmaktadır.

Bunların haricinde birçok farklı gıdanın içine için acılığı azaltmak için sodyum glukonat katılır. Doğru miktarlarda alındığında insan vücudunda asit-alkali dengesini koruyarak sinirlerin çalışmasına yardımcı olur.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Sodyum glukonat toksik değildir ve tahriş ediciliği nispeten düşüktür. Özel bir durum yoksa çok yüksek miktarlarda alınmadığı sürece ciddi sağlık tehditleri oluşturmaz. Yanıcı değildir. Kuru yerlerde saklanması raf ömrü için daha iyi olacaktır.