TRİETİLEN GLİKOL

CAS No: 112-27-6
EINECS No: 203-953-2
Molekül Ağırlığı: 150.174 g/mol

Kimyasal Formül: C6H14O4

Fiziksel Özellikleri:

  • Genel özellikler: Renksiz, kokusuz, viskoz bir sıvı
  • Yoğunluk: 1.125 g/cm³ (20°C)
  • Erime noktası: -7.4°C
  • Kaynama noktası: 244-246°C
  • Parlama noktası: 170°C
  • Buhar basıncı: 0.001 mm Hg (20°C)
  • Kırılma indisi: 1.432 (20°C) nD
  • Çözünürlük (suda): Suda çözünür

Genel Özellikleri: Trietilen glikol, renksiz, kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Yoğunluğu 1.125 g/cm³ (20°C) ve erime noktası -7.4°C’dir. Kaynama noktası 244-246°C arasındadır ve parlama noktası 170°C’dir. Bu kimyasalın buhar basıncı 0.001 mm Hg (20°C) ve kırılma indisi 1.432 (20°C) nD’dir. Ayrıca, trietilen glikol suda çözünür.

Üretim: Trietilen glikol, etilen oksitin hidratlanması yoluyla üretilebilir.

Kullanım Alanları: Trietilen glikol, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Soğutma sıvıları, ısı transfer sıvıları, hidrolik sıvılar, fren sıvıları ve plastikleştirici maddelerin üretiminde kullanılır. Aynı zamanda tekstil, deri, plastik, kağıt, ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu: Trietilen glikol, normal koşullarda düşük zehirlilik gösterir, ancak yutulması durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve kimyasal maddelerle çalışırken uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Trietilen glikolün toksik olabileceği ve dikkatli kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.