VİNİL ASETAT MONOMER (VAM)

Cas No: 108-05-4            
EINESC No: 108-05-4 
Molekül ağırlığı: 86,090 gr/mol 

Kimyasal Formülü: C4H6O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku: Çilek benzeri, tatlı, keskin

Yoğunluk: 0.934 g/cm3

Kaynama noktası: 72,7 °C

Erime noktası: -93,5 °C

Parlama noktası: -8 °C

Buhar basıncı100 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: 1,3941 nD

Çözünürlük(suda) : 2 gr/100 mL (20 °C)

Genel Özellikleri:

Vinil Asetat Monomer veya bilinen kısatlmasıyla VAM, keskin bir kokuya sahip renksiz bir monomerdir. Endüstride önemli bir polimer olan polivinil asetatın öncüsüdür.  Birçok endüstriyel ürünün üretiminde kullanılan kimyasalların öncüsü olan önemli bir hammaddedir. Bir alken ve ester için beklenilen çoğu reaksiyona girer.  

Üretimi:

Vinil asetat; vinil alkolün asetat esteridir. Vinil alkol çok kararsız olduğu için vinil asetat üretimi için yapılması gereken hazırlık diğer asetat esterlerine göre daha zordur. Yaygın olarak kullanılan yol ise etilen ve asetik asidin paladyum katalizörlüğünde oksijenle reaksiyonudur.  

Kullanım alanları:

Vinil asetat monomeri; Polivinil asetat (PVA) ve Polivinil alkol (PVA) verecek şekilde polimerize edilebilir. Üretilen Vinil asetatın yaklaşık yüzde sekseni bu amaçla kullanılr. Diğer monomerlerle ise EVA, PVCA gibi farklı kopolimerlerler hazırlamak için kullanılır. Radikallerinin kararsızlığı sebebiyle polimerleşme reaksiyonlarını kontrol etmek zordur.  

 Polivinil asetat; boyalarda, yapıştırıcılarda, kağıt kaplamalarda ve tekstil işlemlerinde kullanılırken, polivinil alkol; yapıştırıcılarda, suda çözünür ambalajların üretiminde ve tekstil çözgü boyutlandırılmasında kullanılır. 

VAM ayrıca arabalar ve binalar için lamine emniyet camında kullanılan polivinil butiral (PVB) yapmak için de kullanılır. Etilen-vinil asetat (EVA) reçinesi de VAM’dan yapılır ve ambalaj filmi, ağır hizmet tipi torbalar, ekstrüzyon kaplama, tel ve kablo kılıfları, sıcak eriyik yapıştırıcılar ve çapraz bağlı köpük üretiminde kullanılır. VAM kullanılarak üretilen diğer ürünler, çok katmanlı yiyecek ve içecek paketlerinde gaz bariyeri olarak ve otomobil tanklarında bariyer katmanı olarak kullanılan etilen-vinil alkol (EVOH) reçineleridir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Araştırmalara göre vinil asetat düşük toksisite sahiptir. Yine de yüksek konsantrasyonlarda solunması üst solunum yolu problemlerine sebep olabilir. Cilt ve gözlerde ise tahriş edicidir.  

Bununla beraber vinil asetat son derece yanıcıdır. Kapağı iyice kapatılmış kaplarda, iyi havalandırılmış serin depolarda saklanmalı, her türlü alev kaynağından uzak tutulmalıdır. Su ile temas ettiğinde patlama riski vardır.