Klorlu çözücüler, klor içeren geniş bir kimyasal bileşikler ailesidir. Genelde 1, 2 veya 3 karbonlu hidrokarbonlara klor bağlanmasıyla oluşurlar ve hidrokarbonların doymuşluk durumlarına göre gruplandırılırlar. Klorlu çözücüler suda çok fazla çözünmezler ve yoğunluk olarak sudan büyüktürler.

Klorlu çözücüler, çok güçlü çözücülerdir. Boya incelticiler, böcek ilaçları, reçineler ve yapıştırıcılar için yaygın olarak çözü olarak kullanılırlar. Birçok klor içeren kimyasalın üretiminde de ham madde konumundadırlar.

Klorlu solventler genelde suda çözünmezler ve toksik kimyasallardır. Yoğunlukları sudan fazla olduğu için suların dibinde birikirler ve çevre için çok büyük bir tehlike oluştururlar.