ATMP

Cas No: 6419-19-8           
EINESC No: 2229-146-5
Molekül ağırlığı: 299,48 g/mol  

Kimyasal Formülü: C3H12NO9P3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri:

Genel özellikler: Beyaz Katı

Koku: Karakteristik

Yoğunluk: 1,33 g/cm3

Kaynama noktası:   746.2 ± 70.0 °C (Tahmin edilir)

Erime noktası:  200°C (Bozunur)

Parlama noktası: 

Buhar basıncı:

Çözünürlük: 61 g/100  mL (suda)

Kırılma indisi:

Üretimi:

ATMP, Kabachnik-Fields reaksiyonuna benzer bir şekilde amonyak formaldehit ve fosforik asitin Mannich reaksiyonundan sentezlenebilir.

Genel Özellikleri:

Amino Trimetilen Fosfonik Asit veya kısaltmasıyla ATMP mükemmel iyon tutma kabiliyetine sahip olan, düşük eşik inhibasyonu ve kafes bozunma işlemi sayesinde çok tercih edilen bir şelatlama kimyasalıdır. Su sistemlerinde istikrarlı yapısı sayesinde birçok metal iyonunu kafesleyerek uzaklaştırabilir. Çok iyi bir kireç çözücüdür. Yüksek konsantrasyonlara ise iyi bir korozyon önleyici olarak kullanılabilir.

Kullanım alanları:

ATMP deterjanlar ve temizlik maddelerinde, su arıtma tesislerinde, katı yüzeylerde istenmeyen maddelerin birikmesinin önlenmesinde ve şelatlama işlemlerinde sıkça kullanılır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

ATMP bazı konsantrasyonlarda metaller için aşındırıcı olabilir. Bu yüzden sadece aşınmaya dayanıklı iç astarlı kaplarda saklanmalıdır.

Ayrıca cilt ve gözler için tahriş edicidir.