BUTİL GLİKOL ASETAT

Cas No: 112-07-2           
EINESC No: 203-933-3
Molekül ağırlığı: 160.2 g/mol  

Kimyasal Formülü: C8H16O3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz, sıvı

Koku: Hoş, tatlı, meyveli

Yoğunluk: 0.94 g/cm3

Kaynama noktası: 192 °C

Erime noktası: −63 °C

Parlama noktası: −63 °C

Buhar basıncı0,3 mmHg

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda) : %1,5  (20°C)

Genel Özellikleri:

Butil glikol asetat, çözücü olarak yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Butil glikolün aseatatıdır. Hafif, hoş bir ester kokusuna sahiptir. Suda az miktarda çözünür ancak alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller ve glikol eterler gibi birçok yaygın organik çözücü ile karışabilir. 

Üretimi:

Butil Glikol Asetat üretimi; etilen oksidi, susuz n-butil alkol ile reaksiyona sokarak başlar. Oluşan ürün daha sonra asetik asit, asetik anhidrit veya asetik asit klorür ile reaksiyona sokularak butil glikol asetat elde edilir. 

Kullanım alanları:

Butil Glikol asetat temelde yüksek sıcaklıklarda yapılan kaplamalarda kullanılır. 150-200 °C’lerde yapılan kaplamalarda akışkanlık ve parlaklık sağlar. Baskı endüstrisinde fleksografik, gravür ve ekran baskı mürekkeplerinin bir bileşeni olan uygulamalara da sahiptir. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Butil glikol asetat oksitleyicilerle güçlü reaksiyonlara girebilir ve yanıcıdır. Bu yüzden iyi havalandırılmış serin ortamlarda ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalıdır.  

Maruziyet durumlarında ise tahriş edicidir. Eğer yüksek miktarlarda solunursa veya yutulursa böbreklere ve kan hücrelerine kalıcı zararlar verebilir.