İZOBUTİL ASETAT

Cas No: 110-19-0           
EINESC No: 203-745-1
Molekül ağırlığı: 116,16 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H12O2
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Renksiz sıvı

Koku:  Meyvemsi

Yoğunluk:  0,875 g/cm3

Kaynama noktası: 118 °C

Erime noktası: -99 °C

Parlama noktası:  18 °C

Buhar basıncı:  13 mm Hg

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda): 0,7 g/100 mL

Genel Özellikleri

İsobutil asetat; 2-metilpropil etanoat olarak da bilinen bir çözücüdür. Pek çok ester gibi, isobutil asetat da düşük konsantrasyonlarda meyve veya çiçek kokusuna sahiptir. Ahududu, armut ve diğer birçok bitkide doğal olarak bulunur. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise rahatsız edici olabilir. İzobutil asetat n -butil asetat , tert -butil asetat ve sek -butil asetat olarak üç izomere sahiptir.

Üretimi

İzobütil asetat genellikle endüstriyel olarak, izobutil alkol ve asetik asidin güçlü bir asitle beraber ısıtıldığı Fischer esterifikasyonu ile üretilir.

Kullanım alanları

İzobutil asetat vernikler ve nitroselüzözler için çözücü olarak kullanılır. Tercih edilen bir boya katkısıdır. Aynı zamanda parfümlerde de bulunur. Gıda katkısı olarak da geniş bir kullanım alanı vardır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

İzobutil asetat düşük konsantrasyonlarda çok ciddi sağlık problemleri oluşturmasa da yüksek konsantrasyonlarda zararlıdır. Ciltle temaslarında cilt kuruluğuna ve çatlaklarına sebep olabilir. Solunduğunda ise mide bulantısı, baş dönmesi gibi sorunlara neden olur.

İzobutil asetat yanıcıdır ve oksitleyici maddelerle karıştırılırken dikkatli olunması gerekir. Yüksek sıcaklıklarda havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Sıkıca kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir.