İZOPROPİL ALKOL (İPA)

Cas No: 67-63-0           
EINESC No: 200-661-7
Molekül ağırlığı: 60.096 g/mol  

Kimyasal Formülü: C3H8O
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Renksiz Sıvı

Koku: Keskin, Alkollü

Yoğunluk: : 0,786 g/cm3

Kaynama noktası: 82.6 °C

Erime noktası: -89 °C

Parlama noktası: 11.7 °C (açık kap) 13°C (kapalı kap)

Buhar basıncı:  4,1 kPa

Kırılma indisi: 1,3776 nD

Çözünürlük(suda): Tamamen karışabilir.

Genel Özellikleri:

İzopropil alkol dünyada en çok üretilen kimyasallardan birisidir. Hidrasyon reaksiyonunda su ve propanın birleştirilmesi veya asetonun hidrojenlenmesi ile üretilebilir. Hidrasyondan sonra damıtma ile kolayca sudan ayrılabilir.

Üretimi:

Sodyum hidroksit tarihte farklı farklı yöntemlerle üretilmiş olsa da günümüzde klor alkali işlemi ile bol miktarlarda üretilmektedir.

Kullanım alanları:

İzopropil alkol evsel ve endüstriyel olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çözücü olarak sıkça kullanılır. Polar olmayan birçok bileşiği çözer. Hızla buharlaşır ve neredeyse hiç iz bırakmaz. Bunlarla beraber diğer çözücülere göre daha az zehirli olmasından dolayı farklı farklı birçok alanda temizleyici olarak tercih edilir.

Sağlık sektöründe dezenfektan olarak kullanılır. Erken dönemlerde anestezi olarak kullanılsa da zararları görüldükten sonra bundan vazgeçilmiştir.

Otomobillerde benzin deposunda suyun olması, özellikle çok soğuk havalarda, yakıt hattı ve enjektörler için tehlike oluşturur. Su petrolden ayrışıp donduğu zaman bu sistemlere zarar verebilir. İzopropil alkol suyun benzinde çözünmesini sağladığı için bu problemin önüne geçmek amacıyla yakıt katkısı olarak kullanılır.

Bunların yanında kimya endüstrisinde ara reaktif olarak geniş bir kullanım alanı vardır.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

İzopropil alkol gaz halinde iken havadan daha yoğundur ve hava ile yaptığı %2 -12,7 arasındaki karışımlarda patlayıcı olabilir. Bundan dolayı direkt aleve temasından ve yüksek sıcaklıktan kaçınılmalıdır.

Deri üzerinden de emilebilen izopropil alkol vücutta asetona metabolize edilir. İnsanlarda kusma, baş ağrısı, nefes zorluğu, his kaybı, düşük tansiyon hatta komaya sebep olabilir. Vücutta asetona dönüşmesi sebebiyle yüksek dozda maruz kalmalarda nefeste meyveli bir koku hissedilir. Göz ile temasında ciddi görme kayıplarına sebep olabilir.

Metanol ve etilen glikol zehirlenmesine izopropil alkol zehirlenmeleri göre çok daha az zehirlidir ve tedaviler çoğu zaman olumlu sonuçlanır.