KROMİK ASİT

Cas No: 7738-94-5          
EINESC No: 231-801-5
Molekül ağırlığı: 118,01 g/mol  

Kimyasal Formülü: H2CrO4
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Koyu kırmızı kristaller

Koku: Kokusuz

Yoğunluk: 1.201 g/cm3

Kaynama noktası: 250 °C (Kimyasal özelliği bozulur)

Erime noktası: 197 °C

Parlama noktası: –

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: –

Çözünürlük(suda) : 169 g/100 ml

Genel Özellikleri:

Kromik asit tanımı genelde konsantre sülfürik asitin dikromata ilave edildiği, krom trioksit de dahil farklı bileşiklerin içeren karışıma verilen isimdir. Bu şekilde elde edilen karışım cam temizlemek için çok iyi bir kimyasaldır. Aynı zamanda H2CrO4 şeklinde trioksitin susuz hali için de kromik asit denilebilir. Güçlü ve aşındırıcı bir oksidasyon ajanıdır. Kimyasal olarak birçok yönden sülfürik aside çok benzer ve hidrojen verirken benzer şekilde davranır. Sadece sülfirik asit ilk protonunu kromik aside göre çok daha kolay verir. Ayrıca kromik asit kaynama noktasına gelmeden yavaş yavaş bozunur ve uygun ortamda havadan fazlaca nem çeker. 

Üretimi:

Kromik asit, krom trioksitin sulu çözeltilerinin başka kimyasallar katılmasıyla elde edilir. Krom trioksit ise genelde sodyum dikromatın 2,4 ile 2,8 mol sülfirik asit ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir. 

Kullanım alanları:

Kromik asit, kimya sanayiinde kromik asidin tuzu olan kromatların üretiminde kullanılır. Üretilen kromik asidin büyük bir kısmı krom kaplamada kullanmak için üretilir. İyi bir oksitleyici olduğundan tıpta yakıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda özellikle laboratuvar gibi ortamlarda camların üzerinden temizlenmeyen organik kirlilikleri çözmek için çok iyi bir kimyasaldır ama bu şekilde kullanımı çevre için çok zararlı olduğundan tercih edilmemelidir. Oymacılık işlemlerinde, seramik sırı yapmakta, camları renklendirmede, metalleri temizlemede, mürekkep ve boya imâlinde ve kauçuk pigmenti olarak da kromik asit kullanılır. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Kromik asit bütün altı değerlikli krom bileşiklerinde olduğu gibi aşırı derecede toksit ve kanserojendir. Bu yüzden bazı özel sektörler hariç kullanımı tercih edilmez. Yutulması, yüksek miktarlarda solunması halinde ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Aynı zamanda devamlı solunması durumunda çok düşük miktarlarda olsa bile astım gibi kalıcı akciğer hasarlarına sebebiyet verebilir. Göz ile temasında kalıcı körlüğe, deri ile temasında ise ciddi yaralanmalara ve alerijk reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Ayrıca vücuda alındığında genetik bozunmalara yol açarak hem kansere sebep olur hem de doğurganlığı ciddi ölçüde azaltır. Kromik asit yanıklarında genelde seyreltik sodyum tiyosülfat kullanılır. Herhangi bir maruziyet durumunda temiz hava alınmalı ve hemen doktora danışılmalıdır. 

Kromik asit aynı zamanda güçlü bir oksitleyici olduğu için kolay oksitlenebilir organik maddelerle karıştırılırsa çok hızlı reaksiyona girerek yangınlara veya patlamalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden yanıcı maddelerle karıştırırken çok dikkatli olunmalı, tek başındayken yanıcı olmasa bile yüksek sıcaklıktan ve açık alevden uzak tutulmalıdır. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda kararlılığını yitirebilir. Doğa için çok zararlı olduğundan kesinlikle şehir şebekesine verilmemelidir.