SİGLO HEKZANON

Cas No: 108-94-1            
EINESC No: 203-631-1
Molekül ağırlığı: 98.15 gr/mol  

Kimyasal Formülü: C6H10O
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri :

Genel özellikler:  Berrak, renksiz sıvı

Koku: Hoş, Nane benzeri

Yoğunluk: 0,9478 g/cm3

Kaynama noktası: 155,65 °C

Erime noktası: −47 ° C

Parlama noktası: 44 °C

Buhar basıncı:  5 mmHg (20 °C)

Kırılma indisi: 1.447 nD

Çözünürlük(suda) : 8,6 g/100 mL (20 °C)

Genel Özellikleri:

Siklohegzanon halkalı halde altı tane karbon molekülüne keton fonksiyonel grubunun eklenmesiyle oluşmuş bir kimyasal bileşiktir. Asetona benzer bir kokusu vardır ve renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Su ile az da olsa karışır ama yaygın kullanılan organik çözücülerle tamamen karışabilir. Siklohegzanon beklediğinde zamanla sarılaşabilir. Özellikle naylon üretiminde kullanılan öncü bir madde olduğu için her yıl çok yüksek miktarlarda üretilir. 

Üretimi:

Siklohegzanon endüstriyel olarak genelde siklohegzanın kobalt katalizörlüğünde, hava ile birlikte oksitlenmesiyle üretilir. Ürün olarak siklohegzan ile birlikte siklohegzanol de ortaya çıkar ve bu ürüne (keton-alkol) yağı anlamına gelen KA OİL/KA YAĞI denir. Bu ürün apidik asitin ana hammedisidir. 

Alternatif olarak siklohegzanol fenolün kısmı hidrojenasyonu ile de üretilebilir. Bunlarla beraber yeni yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar hala devam etmektedir.  

Kullanım alanları:

Üretilen siklohegzanonun yaklaşık %95i naylon 6 ve naylon 66 üretimi için kullanılır. Bu amaçla yukarıda bahsedilen KA yağı önce nitrik asitle oksitlenerek apidik asite dönüştürülür. Üretilen apidik asit naylon 6 üreminde kullanılan iki ana hammaddeden birisidir. Naylon 66 için ise siklohegzanon, sikloheksanon oksime dönüştürülür.  Sikloheksanon oksim naylon 66 için gereken ana ham maddedir. 

Siklohegzanon ayrıca tarım kimyasallarında, yapıştırıcılarda, yakıt ve boya katkı maddelerinde kullanılır. Yağ çözücü olarak da geniş bir kullanım alanı vardır. 

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Siklohegzanon aşırı yanıcıdır ve özellikle 44 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda buharı hava ile yanıcı veya patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Havadan ağır olduğu için yüzeye yayılır. Bu yüzden ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalı, herhangi bir alev kaynağından uzak tutulmalı ve serin ortamlarda saklanmalıdır.  

Siklohegzanon insan için kanserojen değildir ama orta derecede toksittir. Solunum yolu için aşırı tahriş edicidir. Göz ve cilt ile temas ettiğinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.