TRİMETİL PROPAN (TMP)

Cas No: 77-99-6           
EINESC No: 201-074-9
Molekül ağırlığı: 134,17 g/mol  

Kimyasal Formülü: C6H14O3
Kimyasal Yapısı

Fiziksel Özellikleri

Genel özellikler:  Beyaz Katı

Koku:  Az, karakteristik

Yoğunluk:  1.084 g/cm3

Kaynama noktası: 289 °C

Erime noktası: 58°C

Parlama noktası: 172 °C

Buhar basıncı:  –

Kırılma indisi: 1.409 nD (20 ° C)

Çözünürlük(suda): 2,350 g / mL

Genel Özellikleri

TMP olarak da kısaltılan tri metil propan, çok hafif bir kokuya sahip, beyaz bir trioldür. Higroskopik özellik gösterir. Üç hidroksi fonksiyonel grubuna sahiptir ve özellikle plastik endüstrisinde sıkça kullanılan bir yapı taşıdır.

Üretimi

Tri metil propan endüstriyel olarak 2 aşamalı bir reaksiyonla üretilir. Birinci aşama butanal ve formaldehidin yoğunlaşmasıdır. İkinci aşama ise bir cannizaro reaksiyonudur.

Dünyada her yıl yaklaşık 200.000.000 kg TMP üretilir.

Kullanım alanları

Trimetil propanın birincil kullanımı alkid reçinelerinin üretimidir. TMP alkil reçinelerinin hammaddesi konumundadır. Ayrıca epoksilerin ve poliüretanların üretiminde de TMP kullanılır.

Bunların haricinde boya maddelerinin, bazı pigmentlerin ve silikon ürünlerinin üretimi için kullanılır. Bazı lakton plastikleştiricileri, tekstil kimyasalları ve yüzeyaktif maddelerin üretiminde de TMP tercih edilir.

Güvenlik Önlemleri ve Zehirlilik Durumu

Trimetil propan aşırı yanıcıdır. Bu yüzden yüksek sıcaklıktan ve her türlü alev kaynağından uzak tutulmalıdır.

TMP insanlar için çok yüksek miktarlarda alınmadığı sürece toksik değildir. Devamlı ve yüksek miktarlarda alındığı durumlarda bazı iç organlarda hasara sebep olabilir. Doğurganlık üzerine olumsuz etkileri olduğu düşünülmektedir.