Alkoller, bir organik bileşikte karbon atomuna doğrudan bir – OH grubu bağlanmasıyla oluşan kimyasallardır. OH grubunun bağlandığı karbona göre birincil, ikincil veya üçüncül olarak isimlendirilirler.

Alkoller çözücü ve ham madde olmak üzere endüstride çok yaygın kullanılan organik kimyasallardır. Ayrıca en bilinen alkol olan etil alkol alkollü içkilerin içindeki etken maddedir.