Asitler suda çözündüğünde hidrojen (hidronyum) iyonu derişimini arttıran kimyasallardır. Organik ve anorganik olarak ikiye ayrılırlar. Organik asitler genelde canlılarda da bol miktarda bulunur ve çok zararlı değillerdir. Buna karşılık inorganik asitler aşırı tahriş edicidir ve metaller üzerine ciddi korozif etkileri vardır.

Bütün asitler ortak olarak bazlarla tuz ve su oluşturmak üzere nötrleşme tepkimesi verirler. pH değerleri 7’den küçüktür. Ciltte tahriş edici etki oluştururlar ve tatları ekşidir.

Asitler tıpkı alkaliler gibi kimyanın temelini oluştururlar ve hem ham madde olarak hem katalizör olarak birçok reaksiyonda kullanılırlar.