Fosfonatlar fosforik asidin tuzları olan, R alkil veya aril olmak üzere C−PO(OH)2 veya C−PO(OR)2 grupları içeren organofosfor bileşikleridir. Genelde suda iyi çözünürler ama organik çözücülerde çözünmezler.

Fosfonatlar çok iyi iyon tutucularıdır ve çok iyi şelatlama yetenekleri vardır. Bu yüzden birçok endüstriyel alanda kullanılırlar.

Bakteriler tarafından parçalanan fosfonatlar onlar için iyi bir fosfor kaynağı olurlar. Dolayısıyla birçok fosfonat sularda aşırı ötrifikasyona sebep olur.