Alkaliler ile ilgili birden fazla tanım olsa da genel olarak suda çözündüğünde OH iyonu veren kimyasal bileşikler olarak tanımlanabilirler. Bazlar olarak da anılırlar.

Bütün alkaliler ortak olarak; 7’den büyük pH değerine sahiptirler ve turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Suda çözünürler ve bu yüzden elektriği iletirler. Asitlerle şiddetli tepkimeye girerler ve ürün olarak su ve ilgili tuzları oluştururlar. Aynı zamanda alkalilerin tatları acıdır.

Alkaliler; asitlerle birlikte kimyanın temelini oluştururlar ve neredeyse bütün endüstriyel alanlarda bolca kullanılırlar.