Aminler; amonyak molekülündeki hidrojenlerin yerine fonksiyonel organik grupların geçmesiyle elde edilen kimyasallardır. Azota bağlanılan organik grubun sayısına göre birincil, ikincil ve üçüncül olarak isimlendirilebilirler.

Ortak olarak bütün aminler bazik özellik gösterirler. Molekül yapılarına göre genellikle küçük karbon sayısına sahip olanlar suda, birçoğu da organik çözücülerde çözünür. Yine birçoğu oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar.

Aminler; boyalar ve ilaçlar başta olmak üzere birçok endüstriyel alanda çok yaygın kullanılan çok geniş bir kimyasal ailesidir.