Tuzlar anyonlar ve katyonlar içeren iyonik bileşiklerdir. Organik veya anorganik olabilirler. Bu bileşiklerin elektriksel yükleri 0’dır. Suda çözündüklerinde asit, baz veya nötr çözelti verebilirler ve genelde bu şekilde sınıflandırılırlar. Suda iyonlaşarak çözünürler ve sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.

Tuzlar asit baz reaksiyonlarından, asitlerin metallerle olan reaksiyonlarından veya bazı iyonik maddelerin metallerle reaksiyonundan oluşabilirler. Çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Yemek tuzu olarak da bilinen NaCl en çok bilinen tuzdur.

Tuzlar çok geniş bir kimyasal ailesini tanımlar. Bazı tuzlar tamamen doğal ve zararsızken bazıları insanlar için zararlı olabilmektedir.